หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
"ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรก้าวหน้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"
 
  กลยุทธ์
 
    ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
    ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์
 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,648,298 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 074-701-252