หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนารายได้
หัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญ
การพิเศษ)
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
 
- งานบริหารงานช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
- งานสำรวจและแผนที่ผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
และการควบคุมป้องกันโรค
ในท้องถิ่น
- งานสุขาภิบาลทั่วไปและ
การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- งานการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทดแทน
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกีฬาและสันทนาการ
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
   
   
 
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,014,339 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-195-1199