หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
ข่าวสาร อบต.
 
 

 
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราซการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๔ - ๒๕๖๖) ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๕๘-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๒ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติผู้โอน(ย้าย)

๑. เป็นพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ๒. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เอกสารประกอบการโอน(ย้าย)

๑. คำร้องขอโอน(ย้าย) จากต้นสังกัด ๒. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย) จากต้นสังกัด ๓. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญขา ๔. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล ๕. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา

๖. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน

ผู้ใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเองในวันและ
เวลาราชการ มายังสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรคัพที่ ๐-๗๔๗๐-๑๒๕๒ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พื่, กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 10.34 น. โดย คุณ สถาพร สันหลี

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,648,404 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 074-701-252