หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
คณะผู้บริหาร อบต.กำแพง
"ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.กำแพง"
ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ถ้ำอุไรทอง
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
แหล่งฟอสซิลเขาแดง เขาน้อย
แหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ จ.สตูล
ต้นปทุมมาถิ่นใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
1
2
3
4
5
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
โทร.083-195-1199
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.kamphaeng.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ : 074-701-252
FACEBOOK
อบต.กำแพง
โทรสาร : 074-701-252-19  
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ค่ะ
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
การทำงานของสมาชิกสภา
ที่มาจากการคัดสรรค์ของประชาชน
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายกลางน [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 10 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายหัวทุ [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง (แค็บ) หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพา [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างติดฟิล์มกรองแสงและจัดทำโลโก้ของรถยนต์ส่วนกลาง (แค็บ) หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างบุกเบิกถนนหินผุ สายนายหมาด ปานแขวง หมู่ที่ ๖ บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอละ [ 16 มี.ค. 2566 ]

   
 
 
 
วีดิทัศน์
VIDEO
สื่อประเภทการเคลื่อนไหว
ของหน่วยงาน
 
 
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
 
   
 
สต 0023.5/ว 649 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 659 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 658 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 660 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว655 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 651 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 650 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ 974 ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอนแก่ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 935 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว556 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 617 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียตริ ประกาศณียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว607 กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 616 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว608 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/915 แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว609 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคาร ศพด. สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 581 รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 599 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 583 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 582 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 
   
 


อบต.กำแพง จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง (แค็บ) หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพา [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างติดฟิล์มกรองแสงและจัดทำโลโก้ของรถยนต์ส่วนกลาง (แค็บ) หมายเลขทะเบียน บง ๗๕๓๘ [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างบุกเบิกถนนหินผุ สายนายหมาด ปานแขวง หมู่ที่ ๖ บ้านปลักมาลัย ตำบลกำแพง อำเภอละ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านควนใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยนายน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบนควน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเเละล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 28 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ [ 28 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็ก [ 23 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์เทท้ายรถยนต์ติดเครนกระเ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ สายพนมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดหลังควน - ท่านา หมู่ที่ 10 บ้าน [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์เทท้ายรถยนต์ติดเครนกระเ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ สายพนมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดหลังควน - ท่านา หมู่ที่ 10 บ้าน [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์เทท้ายรถยนต์ติดเครนกระเ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ สายพนมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอ [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดหลังควน - ท่านา หมู่ที่ 10 บ้าน [ 22 ก.พ. 2566 ]


อบต.กำแพง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์เทท้ายรถยนต์ติดเครนกระเ [ 22 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน

คำแนะนำภาษี
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
E-Service
 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (14 ส.ค. 2565)    อ่าน 321  ตอบ 0  
เบี้ยผูู้สูงอายุทำไงบ้าง (1 พ.ค. 2564)    อ่าน 290  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 332  ตอบ 1  
 
กระดานสนทนา
พื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหน่วยงานได้
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว-ที่พัก
 
ผลิตภัณฑ์
     
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 
กะปิจากกุ้งเคย
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร : 074-701-252
       
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,347,993 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-195-1199
 

facebook
อบต.กำแพง

facebook
อบต.กำแพง
อบต.กำแพง