หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากปิง - บ้านตูแตหรำ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๑o เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๑,๑๖๑ เมตร หนา o.๒o เมตร ไหล่ทางข้างละ o.๒o เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากปิง - บ้านตูแตหรำ (ตอน 2) หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 12 กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านออก หมู่ที่ 5 บ้านปีใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3 บ้านบนควน ตำบลกำแพง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ถังขยะพลาสติกตามโครงการจัดซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์เเบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อเก้าอี้พลาสติก (เเบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อจัดหาวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูเเตหรำ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณืการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไสน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อพัดลมตั้งพื้นเเบบสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID ๑๙) กรณีการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างโครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพูนทรัพย์ - หน้าเขา หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละตรวจเช็คระบบไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2564
อบต.กำแพง   จ้างโครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพูนทรัพย์ - หน้าเขา หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,648,305 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 074-701-252