หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากปิง - บ้านตูแตหรำ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๑o เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๑,๑๖๑ เมตร หนา o.๒o เมตร ไหล่ทางข้างละ o.๒o เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากปิง - บ้านตูแตหรำ (ตอน 2) หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 12 กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านออก หมู่ที่ 5 บ้านปีใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3 บ้านบนควน ตำบลกำแพง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ก.ย. 2564 ]ถังขยะพลาสติกตามโครงการจัดซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์เเบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเก้าอี้พลาสติก (เเบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดหาวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูเเตหรำ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าฝาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปิง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณืการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไสน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อพัดลมตั้งพื้นเเบบสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID ๑๙) กรณีการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,648,471 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 074-701-252